Project

Ab initio ontwerp van heterogene Pt bimetaalkatalysatoren: hydrogenering van aromaten.