Project

Ab initio ontwerp van heterogene Pt bimetaalkatalysatoren: hydrogenering van aromaten.

Looptijd
01-10-2009 → 30-09-2015
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Theoretical and computational chemistry
  • Other chemical sciences
 • Engineering and technology
  • Automotive engineering
  • Catalysis and reacting systems engineering
  • Chemical product design and formulation
  • General chemical and biochemical engineering
  • Process engineering
  • Separation and membrane technologies
  • Transport phenomena
  • Other (bio)chemical engineering
Trefwoorden
kwantumchemie
 
Projectomschrijving

Dit project beoogt de verdere ontwikkeling en validering van de modellerilngstechnieken vereist voor het ab initio ontwerp van heterogene bimetallische katalysatoren voor de hydrogenering van aromaten. De ontwikkelde methologie moet toelaten een koppeling tot stand te brengen met beschikbare programmatuur voor simulatie van chemische reacties en reactoren waardoor een simultane optimalisatie van katalysatoreigenschappen, industriële procescondities en reactorconfiguratie mogelijk wordt.