Project

De meerwaarde van een theoriegestuurd design voor de ontwikkeling, de implementatie en de evaluatie van HIV-educatieprogramma's in sub-Sahara Afrika. Een case-study in middelbare scholen in Rwanda

Code
3F011307
Looptijd
01-10-2007 → 30-09-2012
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Public health care
    • Public health sciences
    • Public health services
    • Social medical sciences
Trefwoorden
educatie HIV/Aids Rwanda seksueel risicogedrag gedragsdeterminanten preventie
 
Projectomschrijving

Het onderzoek beoogt het ontwikkelen van een model van determinanten van seksueel risicogedrag. Instrumenten voor het kwantitatief en kwalitatief meten van deze determinanten worden eveneens ontwikkeld. Hiermee wil het nagaan of het gebruik van dergelijk theoretische model bijdraagt tot het verhogen van de impact van hiv-educatie.