Project

Pijn door associatie: een klassieke-conditioneringsbenadering

Acroniem
Pain by association
Looptijd
01-01-2018 → 31-12-2021
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
Niet beschikbaar
Trefwoorden
pijn conditionering
 
Projectomschrijving

Pijnsyndromen behoren tot de syndromen die de grootste belasting voor het leven hebben. Geconfronteerd met
het onverklaarbare karakter van vele pijnen, heeft het medicijn zich tot de psychologie gewend voor antwoorden. In antwoord
Aan deze oproep hebben sommige onderzoekers voorgesteld dat pijn kan worden geleerd door klassieke conditionering.
Het vaak voorkomen van een neutrale stimulus (CS: Conditioned Stimulus) met een schadelijke prikkel
(UCS: Unconditioned Stimulus) die als pijn wordt ervaren (UCR: Ongeconditioneerde respons), mei
nadat sommige van deze paren pijn oproepen als geconditioneerde respons (CR). Het idee dat pijn kan zijn
geconditioneerd is niet onbetwist, maar er is een enorm gebrek aan systematisch onderzoek over dit onderwerp. De
huidige projectdoelen (1) om het beschikbare bewijs over geconditioneerde pijn en andere systematisch te herzien
somatosensorische ervaringen, (2) om de rol van spatiotemporele contingentie op te onderzoeken
geconditioneerde pijn bij gezonde vrijwilligers, en (3) om te onderzoeken of personen met medicatie
onverklaarbare symptomen vertonen geconditioneerde pijn.