Project

Sensibiliseringsacties rond intrafamiliaal geweld

Code
160W6709
Looptijd
01-12-2008 → 30-09-2009
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Endocrinology and metabolic diseases
  • Gynaecology and obstetrics
  • Endocrinology and metabolic diseases
  • Gynaecology and obstetrics
  • Nursing
  • Endocrinology and metabolic diseases
  • Gynaecology and obstetrics
Trefwoorden
intrafamiliaal geweld
 
Projectomschrijving

Het Nationaal Actieplan (NAP) tegen het partnergeweld 2004-2007, goedgekeurd door de Ministerraad van 7 mei 2004 en het volgende NAP dat momenteel in redactie is, bepaalt dat de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid als opdracht heeft de beoefenaars van gezondheidsberoepen te sensibiliseren voor de problematiek van het intrafamiliaal geweld. Derhalve moeten er sensibiliseringscampagnes worden gevoerd in de vorm van een informatie- en sensibiliseringsmomenten, ter verbetering van de identificatie, de voortijdige opsporing, de behandeling en de opvolging van gevallen van intrafamiliaal geweld binnen de ziekhuiscontext.