Project

Geavanceerde multi-methode detritische chronologie, toegepast op belangerijke intramontane en- voorlandbekkens van Centraal Azië: inzichten in de herkomst van de sedimenten en tektonische reconstructie