Project

Geavanceerde multi-methode detritische chronologie, toegepast op belangerijke intramontane en- voorlandbekkens van Centraal Azië: inzichten in de herkomst van de sedimenten en tektonische reconstructie

Code
3E007112
Looptijd
01-10-2012 → 14-03-2013
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Theory and methodology of archaeology
  • Natural sciences
    • Geology
    • Geophysics
Trefwoorden
tektoniek Centraal Aziatische gebergtegordel thermochronologie detritische sedimenten
 
Projectomschrijving

Detritische sedimenten zijn de erosieproducten van kristallijne gesteenten en bevatten waardevolle informatie omtrent de tektonische evolutie van gebergteketens. In dit project wordt de Centraal Aziatische gebergtegordel geviseerd. Via thermochronologie wordt de thermo-tektonische geschiedenis van de sedimenten afgeleid en gelinkt aan de vorming, reactivering en exhumatie van de brongebergten en aan de sedimentatie en- begravingsprocessen in de afzettingsbekkens.