Project

Omschrijving van de minimale politiecapaciteit nodig voor de verwezenlijking van de basispolitiezorg (binnen elke politiezone)