Project

Omschrijving van de minimale politiecapaciteit nodig voor de verwezenlijking van de basispolitiezorg (binnen elke politiezone)

Code
150D4510
Looptijd
01-05-2010 → 28-02-2012
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Criminology
Trefwoorden
basispolitiezorg politiecapaciteit regressieanalyses o.b.v omgevingsvariabelen
 
Projectomschrijving

In dit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de FOD Binnenlandse Zaken, werd nagegaan: (1) welke taken en activiteiten de basispolitiezorg impliceert, (2) welke stabiele en relatief onveranderlijke objectieve omgevingsvariabelen deze taken en activiteiten beïnvloeden en (3) wat de minimale operationele capaciteit is die hieruit voortkomt.