Project

UOS-medefinanciering en sensibiliseringsinitiatieven 2014

Looptijd
01-01-2012 → 31-12-2016
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Economic development, innovation, technological change and growth
Trefwoorden
millenniumdoelstellingen
 
Projectomschrijving

Dit sensibiliseringsinitiatief werd geïnitieerd vanuit de Commissie Ontwikkelingssamenwerking van de UGent met als promotor Dr. Dirk De Craemer, afdelingshoofd Onderzoekscoördinatie. De 5 sensibiliserende events die georganiseerd zullen worden aan de AUGent zijn gebundeld onder één noemer: 'De tijd loopt! 5 keer de millenniumdoelstellingen onder de loep'. Voor de events die meer draagkracht en financiële middelen vereisen, voorzien de UGent en de drie associatiepartners in cofinanciering uit eigen middelen.

Elk event op zich heeft zijn eigen doelstellingen en verwachtingen, maar het centrale doel is kennis-overdracht en uitwisselen van ervaringen met experts uit het Zuiden en het Noorden onder de centrale noemer van de millenniumdoelstellingen onder de loep. Aangezien de vier associatiepartners al 3 jaar op rij nauw samenwerken bij het organiseren van sensibiliserende initiatieven kunnen we ook dit jaar garanderen dat alles associatiebreed zal doorgaan.