Project

Optimailsatie van ligninesamaenstelling -en hoeveelheid in populier voor de bioraffinaderij