Project

Optimailsatie van ligninesamaenstelling -en hoeveelheid in populier voor de bioraffinaderij

Code
178WE0115
Looptijd
01-10-2014 → 30-09-2018
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Plant biochemistry
  • Plant cell and molecular biology
  • Plant genetics
  • Metabolomics
 • Engineering and technology
  • Other biotechnology, bio-engineering and biosystem engineering not elsewhere classified
Trefwoorden
lignine CRISPR / Cas9 populier fenylpropanoiden biomassa bioraffinaderij
 
Projectomschrijving

De doelstelling van dit project is het efficiënter maken van de omzetting van lignocellulose biomassa naar producten zoals papier, brandstof of basis-chemicaliën voor de chemische industrie. Meer bepaald richt het onderzoek zich op lignine, een aromatisch polymeer in de plantencelwand. Door de lignineconcentratie te verlagen en/of de ligninesamenstelling aan te passen, kan lignocellulose materiaal verkregen worden dat beter voldoet aan de noden van de industrie. Een grote uitdaging is dat deze veranderingen in het ligninepolymeer de plantengroei (en dus de opbrengst) niet negatief mogen beïnvloeden.

Het eerste luik van dit project focust op het inbouwen van alternatieve monomeren in het lignine; dat zijn monomeren die van nature niet of slechts in heel lage hoeveelheden in het lignine worden ingebouwd. In dit project zal gefocust worden op ferulazuur als alternatief ligninemonomeer. Bij de polymerisatie van ferulazuur worden acetaalverbindingen gevormd in het lignine. Deze verbindingen zijn gemakkelijk af te breken in mild zuur milieu.

Het tweede luik van dit project richt zich op het vezel-specifiek neerreguleren van de expressie van CCR in populier om enkel in dat celtype lignificatie te verhinderen. Deze strategie steunt op de observatie dat lignificatie van de vezels niet noodzakelijk is voor de plantengroei (lignificatie van de vaten is wel noodzakelijk).