Project

Ontwikkeling van 3D elementaire and structurele microanalyse technieken voor de studie van unieke buitenaardse materialen

Looptijd
01-10-2017 → 30-09-2020
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
Niet beschikbaar
Trefwoorden
buitenaardse materialen
 
Projectomschrijving

Confocale micro-XRF-spectroscopie met behulp van synchrotron of conventionele op röntgenstraling gebaseerde excitatie
wordt een gevestigde microanalytische methode die driedimensionaal (3D) oplevert
informatie over de elementaire distributies in het geanalyseerde steekproefvolume met detectie op traceerniveau
limieten. Bovendien is recent aangetoond dat full-field micro XAS-spectroscopie 3D mogelijk maakt
structurele analyse in eerder onhaalbare tijdsbestekken. Dit voorstel beoogt het verdere
ontwikkeling van kwantitatieve 3D-confocale XRF- en XAS-technieken voor de gedetailleerde niet-destructieve
en contaminatievrije studie van informatie over unieke samenstelling van zeldzame aarde-elementen
buitenaardse materialen. Het project zal zich richten op fotonbaan-simulatie door middel van röntgenstraling
optica als een nieuwe uitbreiding op de momenteel beschikbare op Monte Carlo gebaseerde XRF-kwantificeringsroutines,
evenals het verder ontwikkelen van 3D structurele analyse door middel van state-of-the-art full-field XAS
methodieken. De experimentele studies zullen worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met de
NanoGeoscience-groep onder leiding van prof. F.E. Brenker (Johann Wolfgang Goethe-University, Frankfurt,
Duitsland) in het kader van goedgekeurde onderzoeksprojecten op de P06 Hard X-ray
Micro / Nanoprobe bij de nieuwe PETRA III-synchrotronstralingsfaciliteit (Hamburg, Duitsland) en
DUBBLE-bundellijn (BM26 en BM14) bij de ESRF (Grenoble, Frankrijk) synchrotronstraling
faciliteiten.