Project

Neerslagwaarnemingen in Rwanda en Oeganda aan de hand van microgolf links van mobiele telefoon netwerken.

Code
13v42322-40
Looptijd
01-05-2023 → 31-08-2024
Financiering
Federale middelen: VLIR-UOS
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Climatology
    • Natural hazards
    • Remote sensing
    • Atmospheric physics
Trefwoorden
neerslag Afrika
 
Projectomschrijving

Antrhopogene klimaatverandering intensifiëert neerslag en verlengt lange droogteperiodes in de tropen. Dit heeft belangrijke gevolgen voor landbouw, watermanagement en het monitoren van overstromingen, landdegradatie en landverschuivingen. Daarom worden nauwkeurige metingen van neerslag steeds belangrijker. Dit project heeft als doel een nieuwe techniek te implementeren die gebruik maakt van microgolf links van telecommunicatie netwerken om hoog-resolutie real-time neerslagkaarten te genereren voor Rwanda en Oeganda.