Project

AI/CS barometer

Looptijd
01-01-2021 → Lopend
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Innovation, research and development, technological change, intellectual property rights
    • Business information management
    • Innovation and technology management
Trefwoorden
artificële intelligentie cybersecurity
 
Projectomschrijving

De AI/CS-barometer heeft als doel om specifieke aspecten van Artificial Intelligence (AI) en Cybersecurity (CS) bij Vlaamse bedrijven in kaart te brengen, in het bijzonder (1) het gebruik van en de expertise in AI, en (2) het bewustzijn van, de attitude bij en de aanpak van CS. Het project wordt uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse overheid. 

In eerste instantie wordt een meetinstrument (vragenlijst) ontwikkeld dat periodiek kan worden afgenomen bij de onderzoekspopulatie.

Met het oog op de opgelegde vereiste van representativiteit en een steekproefomvang van enkele duizenden eenheden, wordt een random gestratificeerde steekproef van 10.000 bedrijven aangeschreven. Voor deze bedrijven worden contactgegevens opgezocht.

De vragenlijst wordt uitgestuurd via e-mail. Er zullen reminders via e-mail en via telefoon gebeuren.

De data worden tenslotte opgekuist en er wordt gerapporteerd.

De data worden verzameld en bewaard volgens de regels van de GDPR.

Het project loopt is een samenwerking tussen:

(1) Het voormalige Steunpunt Economie en Ondernemen (STORE).  STORE is een samenwerking tussen het Vlaamse Centrum voor Economie en Samenleving (VIVES) van de KU Leuven en het Departement Marketing, Organisatie en Innovatie van UGent.

(2) imec-mict-UGent

(3) imec-EDiT