Project

Studie van strigolacton-afhankelijke processen in planten

Looptijd
01-10-2010 → 30-09-2012
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • General biology
    • Plant biology
Trefwoorden
eiwitcomplexen hormonensignalisatie
 
Projectomschrijving

Strigolactonen zijn recent ontdekte plantenhormonen die verschillende aspecten van plantenontwikkeling en de interactie van planten met de omgeving controleren. Met dit project willen we de strigolactonsignalisatie en de functie ervan in kaart brengen door middel van een gecombineerde proteoom en transcriptoom studie. Nieuwe strigolactonsignalisatiecomponenten zullen in detail bestudeerd worden. Bovendien zal de functie van strigolactonen in wortelarchitectuur nagegaan worden.