Project

Digital game-based learning in formeel onderwijs: Ontwikkeling en validatie van een conceptueel model met game-kenmerken, stakeholder variabelen, factoren op schoolniveau, sociaal-culturele invloeden en leereffecten.