Project

Digital game-based learning in formeel onderwijs: Ontwikkeling en validatie van een conceptueel model met game-kenmerken, stakeholder variabelen, factoren op schoolniveau, sociaal-culturele invloeden en leereffecten.

Looptijd
01-10-2015 → 30-09-2018
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Education curriculum
  • Education systems
  • General pedagogical and educational sciences
  • Specialist studies in education
  • Other pedagogical and educational sciences
Trefwoorden
Digital game-based learning
 
Projectomschrijving

Empirisch onderzoek groeit over zowel de leermogelijkheden die kan worden afgeleid uit videospelletjes en de effectiviteit van de digitale spel-based learning (DGBL) in het formele onderwijs. De resulterende gegevens tegenstrijdig en onduidelijk. Een waarschijnlijke verklaring is dat de onderliggende theoretische kaders van de complexiteit van het leren met videospelletjes in een formele educatieve context niet voldoende hebben aan te pakken. Deze post-doctoraal onderzoek richt zich op de uitbreiding en validatie van bestaande modellen voor het begrijpen en beoordelen van DGBL in formele contexten, door het aanpakken van (1) de leermogelijkheden opgeroepen door bepaalde game mechanics, (2) het daadwerkelijk gebruik van videospellen, stakeholders' ( 3) de school voorwaarden en condities de school verbetering, (4) socio-culturele factoren, en (5) leerresultaten op individueel en maatschappelijk niveau. Een mixed method onderzoeksaanpak wordt goedgekeurd om rekening te houden met het interdisciplinaire karakter van DGBL, DGBL onderzoek, en het specifieke doel van het onderzoek. Het voorgestelde onderzoek programma omvat een pretestposttest quasi-experimentele studie, een interview studie, een retorische studie, en een instrument validatie onderzoek dat voortbouwt op de resultaten van de andere studies. Alle onderzoeken zijn ingebed in internationale samenwerkingsverbanden en zullen voor publicatie worden voorgelegd aan een hoge kwaliteit, peer-reviewed SSCI-journals.