Project

De parameters van besluitvorming: Een gestructureerde modelbenadering en empirische validatie