Project

De parameters van besluitvorming: Een gestructureerde modelbenadering en empirische validatie

Code
3E012608
Looptijd
01-10-2008 → 30-09-2014
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Animal experimental and comparative psychology
    • Applied psychology
    • Human experimental psychology
    • Social psychology
Trefwoorden
motivatie psychologie besluitvorming informatieverwerking
 
Projectomschrijving

Kruglanski en collega's (2007) hebben in hun parametermodel de relevante parameters voor besluitvorming geïdentificeerd. Huidig onderzoeksvoorstel heeft als doel de exacte werking van deze parameters te definiëren. Hiervoor vertrekken we vanuit de principes van de integratieve analyse theorie (Wright & Kirby, 2001). Recent onderzoek toonde aan dat deze theorie kan worden toegepast op informatieverzameling en -verwerking in besluitvormingstaken.