Project

Wijkers en blijvers in de land-en tuinbouw

Code
174M7809
Looptijd
01-02-2009 → 31-03-2010
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Applied economics
  • Agricultural and food sciences
    • Agriculture, land and farm management
Trefwoorden
land- en tuinbouwsector
 
Projectomschrijving

1) Wat is de aard en mate van mobiliteit van productiefactoren (grond, arbeid, kapitaal en productierechten)? Is er variatie tussen bedrijven en regio's? verschilt de aard van de productiefactor arbeid tussen wijkers en blijvers, en naargelang bedrijfstype en regio (kennisniveau als factor van human captial)?
2) Waarom wordt het bedrijf al dan niet stopgezet? Wat gebeurt bij stopzetting met de bedrijfsleider en het bedrijf (grond, gebouwen, productierechten)? Wat zijn de mogelijke problemen bij overname? Wat motiveert landbouwers om bedrijven over te nemer? Wat is de activiteit van de bedrijfleiders na stopzetting (reguliere arbeidsmarkt, pensioen, bij ander landbouwbedrijf)? Worden gronden verpacht, opnieuw in gebruik genomen door de verpachter of via seizoenspacht opnieuw ter beschikking gesteld aan derden? Worden bedrijfsgebouwen verkocht of behouden, krijgen deze andere functies of gaan deze in verval? Wat gebeurt er met de productie rechten?

Het consortium wil deze onderzoeksvragen uitwerken aan de hand van drie werkpakketten (WP) die complementair zijn, en elk een meerwaarde geven aan de realisatie van de gestelde onderzoeksvragen:
- verkennende kwantitatieve analyse van de aard en mobiliteit van productiefactoren.
- Casestudie rond motivatie, oorzaken en effecten van verschuivingen van productiefactoren.
- Analyse van de motivatie bij bedrijfsstopzetting en -continuering en de bijhorende dynamiek van productiefactoren.