Project

Opstellen en toepassen van een methodologie voor het bepalen van de hoeveelheid grondwater dat op duurzame wijze kan gewonnen worden (contingent) uit een grondwaterlichaam