Project

Actieonderzoek in het kader van het project 'Early Childhood', gericht op het professionaliseren van de lerarenopleidingen (kleuteronderwijs) wat betreft het verlenen van steun aan kansarme en allochtone kinderen

Code
365R2313
Looptijd
25-02-2013 → 24-02-2014
Financiering
Middelen door bilaterale samenwerking (privé en stichtingen)
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Education curriculum
  • Education systems
  • General pedagogical and educational sciences
  • Specialist studies in education
  • Other pedagogical and educational sciences
Trefwoorden
kleuteronderwijs
 
Projectomschrijving

Ze wil de cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling van jonge kinderen uit kansarme milieus verbeteren met het oog op het doorbreken van de kansarmoede. Het proces dat wordt opgestart zal bestaan uit:

• enerzijds, de uitwisseling van ideeën en praktijken via:

o het trans-Atlantisch Forum rond Inclusieve Vroege Kinderjaren met topwetenschappers, artsen, het middenveld, bedrijven en politieke beleidsmakers uit Europa, de Verenigde Staten en Canada. De deelnemers aan het Forum onderzoeken beleidsmaatregelen en projecten ter ondersteuning van de vroegste levensjaren van kinderen uit gezinnen met een migratieachtergrond of een laag inkomen;

o het Forum in België , dat werkt rond het belang en de haalbaarheid van inclusieve en transversale maatregelen en praktijken (van prenatale zorg tot de kleuterschool) en dat beleidsverantwoordelijken en professionelen inzake de opvang en het onderwijs in de vroegste kindertijd in België, daarvoor gevoelig wil maken en inspireren;

• anderzijds, de steun aan vernieuwende initiatieven met betrekking tot toekomstige ouders en jonge kinderen van 0 tot 6 jaar rond de volgende thema’s:

o de inclusie van leerlingen uit autochtone en allochtone kansarme milieus opnemen in de basisopleiding van onderwijzers die werken met kinderen die nog niet leerplichtig zijn;

o uitwisseling en ontsluiting van goede praktijken in kleuterscholen.Binnen dit project wordt gewerkt aan de professionalisering van (toekomstige) leerkrachten kleuteronderwijs/lager onderwijs om beter steun te verlenen aan kansarme/allochtone kinderen.

Het project onderwijs van de KBS volgt twee sporen:

• Versterken van het kleuteronderwijs: via een oproep 40 kleuterscholen in Vlaanderen met good practices rond het thema bijeenbrengen;

• Versterken van de lerarenopleidingen door intervisie en onder inhoudelijke begeleiding via actie-onderzoek.