Project

Ontwikkeling van een databank met conversiefactoren om voedingsmiddelen gecodeerd volgens FoodEx om te zetten naar het rauwe landbouwproduct