Project

Ontwikkeling van een databank met conversiefactoren om voedingsmiddelen gecodeerd volgens FoodEx om te zetten naar het rauwe landbouwproduct

Looptijd
15-01-2011 → 14-07-2011
Financiering
Europese middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Other chemical sciences
 • Medical and health sciences
  • Nutrition and dietetics
 • Agricultural and food sciences
  • Agricultural animal production
  • Food sciences and (bio)technology
Trefwoorden
conversiefactoren rauw landbouwproduct voeding
 
Projectomschrijving

Doel van de studie is het voorzien van instrumenten om voedingsmiddelen, opgenomen in de EFSA Comprehensive Food Consumption Database en gecodeerd volgens FoodEx, om te zetten naar hun rauwe landbouwproduct. De focus in dit project ligt op het voorzien van conversiefactoren om de blootstelling aan pesticideresidu’s, geanalyseerd in het rauwe product, te bepalen.