Project

Een kwantitatieve studie naar de ontwikkeling van en onderlinge relaties tussen waargenomen racisme, een anti-school en collectieve schuldcultuur en onderwijsprestaties en welbevinden bij Vlaamse autochtone en Turkse en Marokkaanse allochtone leerlingen.