Project

Doelgerichte zorg als katalysator voor geïntegreerde zorg : de implementatie van doelgerichte zorg in de Vlaamse eerste lijn