Project

Doelgerichte zorg als katalysator voor geïntegreerde zorg : de implementatie van doelgerichte zorg in de Vlaamse eerste lijn

Code
BOF/STA/202109/042
Looptijd
18-09-2022 → 17-09-2026
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Other clinical sciences not elsewhere classified
    • Primary health care
    • Public health services not elsewhere classified
Trefwoorden
doelgerichte zorg complexe patienten persoonsgerichte zorg geïntegreerde zorg
 
Projectomschrijving

Introductie

Zorg voor patiënten met complexe problemen wordt veelal aangeboden vanuit een ziektegerichte en probleemgerichte benadering. Een ziektegerichte en probleemgerichte aanpak heeft bij complexe patiënten echter de neiging om voorbij te gaan aan de individuele behoeften en waarden van personen en leidt veelal ook tot gefragmenteerde zorg omdat verschillende professionals verschillende doelen nastreven. Doelgerichte zorg impliceert een verschuiving van ziekte- en probleemgerichte zorg naar zorg die vertrekt vanuit de doelen en waarden van de patiënt. Doordat verschillende disciplines in zorg en welzijn zich bij doelgerichte zorg op dezelfde doelen richten (met name die van de patiënt) leidt doelgerichte zorg wellicht tot meer geïntegreerde zorg. Huidig onderzoek wijst echter op een gebrek aan kennis en inzicht over de vaardigheden en competenties die nodig zijn bij professionals, patiënten en mantelzorgers om zorg ook effectief te gaan organiseren vertrekkende vanuit de patiëntdoelen.

Doel

Dit onderzoek heeft als doel om inzicht te krijgen in overtuigingen, vaardigheden en strategieën die professionals, patiënten en mantelzorgers ondersteunen bij het implementeren van doelgerichte zorg.

Methode

In de eerste plaats worden met behulp van de Normalisation Measure Development Survey (NoMAD) Survey en de Interprofessional socialization and valuing scale (ISVS) de bereidheid en overtuigingen van zorgaanbieders onderzocht om doelgerichte zorg te implementeren in hun dagelijkse werkcontext. In een tweede fase worden - via de ontwikkeling en implementatie van een trainingspakket over doelgerichte zorg in de vlaamse eerste lijn - professionals, patiënten en mantelzorgers getraind in doelgerichte zorg. In dit traject van co-creatie en implementatie worden de ervaringen van zowel professionals als patiënten en mantelzorgers in kaart gebracht via focusgroepen, diepte-interviews en gerichte observaties op het terrein. Hierbij wordt specifiek onderzocht welke vaardigheden en strategieën professionals, patiënten en mantelzorgers gebruiken om doelgerichte zorg te organiseren rondom de doelen van de patiënt. 

Resultaat

  Dit onderzoek zal inzicht bieden in hoe doelgerichte zorg concreet in de praktijk gebracht kan worden en welke competenties daarin noodzakelijk zijn. Op deze manier zal het potentieel van deze aanpak als katalysator voor geïntegreerde zorg voor personen met complexe zorg en ondersteuningsnoden verder onderzocht kunnen worden.