Project

Beoordeling en optimalisatie van medicamenteuze therapie bij ouderen in het ziekenhuis (SENATOR studie)