Project

Beoordeling en optimalisatie van medicamenteuze therapie bij ouderen in het ziekenhuis (SENATOR studie)

Acroniem
SENATOR
Code
41R07812
Looptijd
01-10-2012 → 30-09-2018
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Gerontology and geriatrics
  • Gerontology and geriatrics
  • Nursing
  • Biomarker discovery and evaluation
  • Drug discovery and development
  • Medicinal products
  • Pharmaceutics
  • Pharmacognosy and phytochemistry
  • Pharmacology
  • Pharmacotherapy
  • Toxicology and toxinology
  • Other pharmaceutical sciences
  • Gerontology and geriatrics
Trefwoorden
medicamenteuze therapie optimalisatie gehospitaliseerde ouderen beoordeling
 
Projectomschrijving

In dit project willen we nagaan of we bijwerkingen van geneesmiddelen bij oudere patiënten die in het ziekenhuis opgenomen worden sneller en eenvoudiger kunnen opsporen met behulp van een door het onderzoeksteam ontwikkelde software. Daarnaast willen we criteria voor oordeelkundig voorschrijven bij ouderen toepassen om zo geneesmiddelenbijwerkingen en de gevolgen daarvan te verminderen.