Project

Geïntegreerd veelzijdig platform voor staalvoorbereiding, 2D gaschromatografische scheiding en Orbitrap massaspectrometrische identificatie en kwantificatie van (semi-)vluchtige organische stoffen in milieu-, voedings- en biologische stalen