Project

Het profiel van de Vlaamse advocaat in 2013

Code
173B5612
Looptijd
01-09-2012 → 30-06-2013
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Applied sociology
    • Criminology
    • Law
    • Metalaw
Trefwoorden
rechtssociologie advocatuur Orde van Vlaamse Balies (OVB)
 
Projectomschrijving

De hoofddoelstelling van dit onderzoek bestaat erin om basisgegevens te verzamelen die inzicht kunnen verschaffen in diverse aspecten van de Vlaamse advocatuur. Er worden data verzameld over de samenstelling en de organisatie van de Vlaamse advocatuur, de aard van de rechtshulpverlening door de Vlaamse advocatuur in haar geheel en over de plaats van de individuele advocaat in, en zijn opinie over, de verschillende ondernemingsvormen en samenwerkingsverbanden. Naast het verzamelen van data over de Vlaamse advocatuur anno 2013 laat het huidige onderzoek ook toe om enkele vergelijkingen te maken met de resultaten uit de nulmeting van 2006/2007. Bovendien worden in het huidige onderzoek enkele nieuwe thema’s aangesneden zoals het sociaal statuut en de toekomstverwachtingen van de Vlaamse advocaat.