Project

Systemische grootschalige eco-innovatie om circulaire economie en mineraalwinning uit organisch afval in Europa te bevorderen