Project

Systemische grootschalige eco-innovatie om circulaire economie en mineraalwinning uit organisch afval in Europa te bevorderen

Acroniem
SYSTEMIC
Looptijd
01-06-2017 → 30-11-2021
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Geology
 
Projectomschrijving

SYSTEMIC zal een doorbraak bereiken om gerecupereerde voedingsstoffen uit organisch afval opnieuw in de productiecyclus binnen te gaan. Bijgevolg zal dit oplossingen bieden voor dringende milieukwesties en de invoer van P als eindige onvervangbare grondstof in mijnen verminderen. Het SYSTEMIC-project beoogt de behandeling van de Europese biomassabehandeling naar een hoger niveau te tillen. Vertrekkende van bestaande businesscases en een nieuwe baanbrekende demonstratie-installatie op grote schaal, zal de toekomst van de waardeketens van anaerobe gisting (AD) worden onderzocht en gedemonstreerd. Het resultaat zal bestaande en toekomstige AD-operators helpen hun prestaties te maximaliseren: meer kwaliteitsproducten produceren en verkopen, meer energie produceren en onafhankelijk zijn van subsidies. Door het marktgestuurde leiderschap zal het SYSTEMIC-project eindelijk biomassa-afval in waardevolle producten veranderen, terwijl het de watervervuiling, de uitstoot van broeikasgassen en het scheppen van hoogwaardige banen in plattelandsgebieden vermindert. De geplande demonstratiefabriek zal innovatieve combinaties van modules mogelijk maken om mogelijke optimalisaties uit te werken voor het verhogen van de productiehoeveelheid en -kwaliteit van nieuwe minerale producten en de integratie van deze producten in een circulaire economie. Als gevolg van de ervaringen van de demonstratiefabriek met een set van 4 spiegeldozen in verschillende lidstaten kunnen systeeminnovatie worden toegepast, inclusief door eindgebruikers gestuurde (a) specifieke technische ontwikkeling en (b) het kostenefficiënte onderzoek van zakencircuitzaken in de echte wereld en (c ) operationele, regelgevende, institutionele en contextuele belemmeringen om te overwinnen. Met behulp van gedeeltelijke financiering van de EG zal het door de SYSTEMIC sectorale consortium voor de eerste keer de technische en economische haalbaarheid van een volledig geïntegreerde benadering met meerdere stappen in een operationele omgeving valideren. De succesvolle praktische demonstratie zal de Europese sector in een leidende positie plaatsen om efficiënte technologieën voor mineraalwinning aan te bieden.