Project

Preklinische evaluatie van het therapeutisch potentieel van het moduleren van de ongevouwen eiwitrespons en deubiquitinase activiteit in de kankerstamcellen in hepatocellulair carcinoom.