Project

Glucomarker PNF

Acroniem
Glycomarker PNF
Code
F2015/IOF-STARTT/042
Looptijd
01-10-2015 → 31-08-2017
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Industrieel Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Laboratory medicine
  • Palliative care and end-of-life care
  • Regenerative medicine
  • Other basic sciences
  • Laboratory medicine
  • Palliative care and end-of-life care
  • Regenerative medicine
  • Other clinical sciences
  • Other health sciences
  • Nursing
  • Other paramedical sciences
  • Laboratory medicine
  • Palliative care and end-of-life care
  • Regenerative medicine
  • Other translational sciences
  • Other medical and health sciences
Trefwoorden
lever
 
Projectomschrijving

Primary non function (PNF) van een lever na levertransplantatie is een volledige afwezigheid van de leverfunctie onmiddellijk na levertransplantatie. Het komt voor in 3-8% van de levertransplantaties en is een medische urgentie die een dringende levertransplantatie vereist binnen de 24-48h. PNF is gerelateerd aan de kwaliteit van de donorlever. Helaas bestaan er geen goede biomerkers om de kwaliteit van de donor lever te evalueren. We stellen een alternatieve benadering voor om de leverkwaliteit in te schatten. Het doel van dit project is om de overgang te maken van een proof of concept van de glycomarker voor PNF naar een biomarker die kan worden geïmplementeerd in de routine klinische praktijk.