Project

Waardecreatie bij de fruitverwerking om de nutritionele waarde te verbeteren en het inkomen bij kleinschalige landbouwers in Uganda te verhogen