Project

Morfo-syntactische variatie in de Griekse documentaire papyri (III v. Chr. - VI n. Chr.). Een socio-historische onderzoek