Project

Oriëntalisme en Franz Cumont: zijn visie op “Oost” en “West” binnen de Altertumswissenschaft van de late negentiende en vroege twintigste eeuw.