Project

Oriëntalisme en Franz Cumont: zijn visie op “Oost” en “West” binnen de Altertumswissenschaft van de late negentiende en vroege twintigste eeuw.

Code
3G019409
Looptijd
01-01-2009 → 31-12-2014
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Historical theory and methodology
    • Theology and religious studies
Trefwoorden
oriëntalism godsdienstgeschiedenis Franz Cumont
 
Projectomschrijving

Cumont biedt een uniek wetenschappelijk dossier: hij publiceerde ca. 800 titels over de religieuze en culturele interactie tussen het antieke Midden-Oosten en het Westen. Hij correspondeerde met toonaangevende geleerden, en schreef dagboeken over zijn reizen in het Midden-Oosten wanneer dit onder Europese koloniale controle kwam. Deze diverse communicatiecontexten bieden een unieke gelegenheid voor een genuanceerde reflectie over oriëntalisme and postkolonialisme.