Project

Kanker-immunotherapie middels geavanceerde ‘verpakkingsmaterialen’ van mRNA therapeutica.

Looptijd
01-07-2015 → Lopend
Financiering
UGent-middelen
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Biomarker discovery and evaluation
  • Drug discovery and development
  • Medicinal products
  • Pharmaceutics
  • Pharmacognosy and phytochemistry
  • Pharmacology
  • Pharmacotherapy
  • Toxicology and toxinology
  • Other pharmaceutical sciences
Trefwoorden
immunotherapy
 
Projectomschrijving

Gezien de interdisciplinaire aard van de hierboven gedefinieerde onderzoekslijnen is zeer diverse kennis vereist om het experimentele werk tot een goed einde te brengen. Beide onderzoeksgroepen beschikken over volledig complementaire expertise maar beogen dezelfde doelstellingen. Zo situeert de expertise van GeRN zich voornamelijk op materiaalkundig vlak terwijl het LMCT beschikt over een zeer uitgebreide immunologische kennis en veel in vivo ervaring heeft. De hoofddoelen van de alliantieonderzoeksgroep zijn (a) de reeds lopende onderzoeksprojecten verder uit te bouwen; (b) nieuwe onderzoeksprojecten te definiëren/initiëren op het raakvlak geavanceerde geneesmiddeltoediening/immunologie/oncologie; (c) de uitwisseling van kennis, onderzoeksprotocols en bovenal, gestructureerd overleg te faciliteren tussen de UGent- en VUB-groep. De alliantieonderzoeksgroep heeft tevens als doelstelling om (d) middels lezingen, conferenties, workshops,… de samenwerking op doctoraal en post-doctoraal niveau tussen de partners tot een hoger niveau te tillen.

Bovendien werd dit academiejaar aan de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen van de UGent nieuwe onderwijsgramma’s voor respectievelijk de ‘master farmaceutische zorg’ en de ‘master geneesmiddelenontwikeling’ goedgekeurd. Een sterke focus in de master geneesmiddelenontwikkeling ligt o.m. op ‘advanced bio-therapies’/biologics/advanced drug delivery’. Aan de de UGent is veel (farmaceutische) expertise in ‘advanced drug delivery’, terwijl de VUB een voorloper is in medische en klinische aspecten van ‘advanced biotherapies/cell therapy’. (e) Het doel van de alliantieonderzoeksgroep is tevens bij te dragen tot hoogstaand onderwijs betreffende advanced bioi-therapies/advanced drug delivery aan farmacie-studenten van UGent en VUB.