Project

Overheidsopdracht over de positionering van het beleidsinstrument 'normering' in het algemeen, met bijzondere aandacht voor een mogelijke herziening van de ziekenhuisnormen in Vlaanderen

Looptijd
07-11-2019 → 06-03-2020
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Law not elsewhere classified
Trefwoorden
ziekenhuisnormen kwaliteitsstrategie erkenningsnormen
 
Projectomschrijving

Normenkaders hebben tot doel minimale kwaliteit van zorg (op vlak van structuren, processen of resultaten) door de overheid te kunnen benoemen en opleggen aan zorgaanbieders ter bescherming van de zorggebruikers.

In het onderzoeksrapport werd gezocht naar een solide theoretische en conceptuele basis voor het instrumentarium van de normering (in eerste instantie voor ziekenhuizen)  na onderzoek van de actuele situatie (rekening houdend met vrij recente fenomenen zoals accreditering, ontwikkeling van eisenkaders, kwaliteitsindicatoren, werkwijze van Zorginspectie,..)  en de aankomende trends (gebruikersplatformen met publieke evaluaties op basis van ervaringen, nieuwe mogelijkheden op vlak van databeleid,..), waarbij de opportuniteit van het verder - al dan niet aangepast - gebruiken van erkenningsnormen door de overheid kan worden geplaatst ten opzichte van deze nieuwere  fenomenen en trends..