Onderzoekseenheid

South Asia Network Ghent

Acroniem
SANGH
Duurtijd
19-04-2019 → Lopend
Groepsleider
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Asian history
  • Indian languages
  • History of religions, churches and theology
  • Study of Buddhism
  • Study of Hinduism
  • Comparative study of religion
  • Religion and society
Trefwoorden
15de eeuw 16e eeuw 17e eeuw 18e eeuw 19e eeuw 20e eeuw Oudheid Hedendaags Late Oudheid Middeleeuwen Prehistorie (steentijd) Protohistorie (bronstijd, ijzertijd) Azië Archeologie Regiostudies Kunst Ethiek en moraal Gender Geschiedenis Interculturaliteit Taalkunde Literatuurwetenschap Media Muziek Wijsbegeerte en filosofie Religie Theater- en podiumkunsten Vertaalkunde Hindi Oosterse talen Sanskrit Comparatief Veldonderzoek Geografisch en kaart gebaseerd Iconografie en beeldanalyse Taal- en tekstanalyse Surveys en enquêtering
Omschrijving
Het interdisciplinaire South Asia Network Ghent (SANGH) biedt een platform dat samenwerking tussen Zuid-Azië-onderzoekers mogelijk maakt. Diverse aspecten van de Zuid-Aziatische maatschappij en cultuur komen aan bod: de rijke literaire geschiedenis, de verschillende religieuze tradities, de vele talen, de snelle ontwikkelingen in film- en podiumkunsten, etc. Het onderzoek betreft zowel historische als hedendaagse kwesties, die zowel vanuit een lokaal als vanuit een transnationaal perspectief worden bestudeerd. Daarbij wordt een beroep gedaan op diverse onderzoeksmethoden uit de humane en sociale wetenschappen. Er wordt gebruik gemaakt van primair bronnenmateriaal, in het bijzonder in het Sanskrit en Hindi.