Onderzoekseenheid

Authorship Studies

Acroniem
RAP
Duurtijd
19-04-2019 → Lopend
Groepsleider
Overige informatie
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Literary studies not elsewhere classified
    • Theory and methodology of literary studies not elsewhere classified
Omschrijving
De onderzoeksgroep Authorship Studies (RAP) streeft ernaar om de materiële omstandigheden en de historische bril op literair auteurschap te heroverwegen in het licht van recente theorievorming rond auteurschap, autoriteit en handelen. De onderzoekers hebben als belangrijkste doel om de geschiedenis van auteurschap in kaart te brengen, met als uitgangspunt de kloof tussen een "sterk" begrip van auteurschap (individueel handelen, creativiteit en intellectuele eigendom) en een "zwak" begrip (auteurschap als een resultante van culturele netwerken). Ze concentreren zich niet enkel op ideeëngeschiedenis (concepten van auteurschap), maar willen ook de geschiedenis van discursieve vormen en media schrijven.