Onderzoekseenheid

Onderzoeksgroep Ethologie en Dierenwelzijn

Acroniem
EDW
Duurtijd
01-10-2011 → Lopend
Groepsleider
Overige informatie
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Behavioural biology
    • Biology of behaviour
  • Agricultural and food sciences
    • Agricultural animal welfare
    • Veterinary ethics and ethology
Omschrijving
De onderzoeksgroep Ethologie en Dierenwelzijn draagt, via zowel fundamenteel als toegepast onderzoek, bij tot de kennis over het gedrag van dieren en de preventie, diagnose en behandeling van welzijnsproblemen bij dieren die door de mens worden beheerd. Hiertoe behoren zowel gezelschapsdieren, landbouwdieren, paarden, proefdieren, als zoodieren.