Onderzoekseenheid

Eenheid voor Veterinaire epidemiologie

Acroniem
VetEpi
Duurtijd
19-04-2019 → Lopend
Groepsleider
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Veterinary epidemiology
Omschrijving
"Het onderzoek van de veterinaire epidemiologie is gericht langs twee onderzoekslijnen. De eerste regel van het onderzoek is gericht op de preventie en de bestrijding van de epidemie of economisch belangrijke ziekten zoals klassieke varkenspest, vogelgriep en BVD. De tweede onderzoekslijn is gericht op de preventie en de bestrijding van zoönotische ziekten en de volksgezondheid gevolgen van deze ziekten. Binnen dit onderzoek wordt lijn bijzondere nadruk gelegd op antimicrobiële gebruik en antimicrobiële resistentie in de dierlijke productie. Beide onderzoekslijnen komen samen bij de studie van mogelijke preventieve maatregelen door zich te concentreren op preventie van dierziekten en kudde gezondheidsmaatregelen en bioveiligheid. Het uitgevoerde onderzoek is hoofdzakelijk gericht op observatiestudies op basis waarvan kwantitatieve informatie is verzameld op infecties, transmissie, preventie... In alle onderzoek, wordt de focus gelegd op klinische en praktische relevantie. Deze onderwerpen worden bestudeerd zowel in een nationale en internationale context."