Onderzoekseenheid

Respiratoire gezondheidszorg grote huisdieren

Duurtijd
19-04-2019 → Lopend
Groepsleider
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Veterinary epidemiology
    • Veterinary internal medicine and pathophysiology
    • Veterinary microbiology
Omschrijving
Het onderzoeksdoel is het rationaliseren van antibioticumgebruik voor luchtweginfecties bij grote huisdieren door ontwikkelen van snelle diagnostiek, precisiebehandeling, controle en preventie. Huidige focus ligt op herkauwers (runderen, geiten,...)en omvat momenteel: - Snelle microbiële diagnostiek en resistentiebepaling m.b.v. MALDI-TOF - Ontwikkeling en validatie van praktisch haalbare velddiagnostiek: bv. snelscan longecho, niet-endoscopische bronchoalveolaire lavage - Veterinaire besliskunde en precisiegeneeskunde gebruikmakend van sensortechnologie en gevorderde labodiagnostiek - Invloed van luchtkwaliteit/stalpolluenten op luchtweginflammatie en immuunfunctie (preventie) - Controle van Mycoplasma bovis infecties - Evaluatie van voedingssupplementen op respiratoire gezondheid en immuunfunctie bij kalveren