Onderzoekseenheid

Remote Sensing

Acroniem
REMOSA
Duurtijd
01-02-2020 → 01-02-2024
Groepsleider
Overige informatie
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Remote sensing
  • Environmental impact and risk assessment
  • Environmental management
  • Environmental monitoring
 • Engineering and technology
  • Geospatial information systems
 • Agricultural and food sciences
  • Forestry sciences not elsewhere classified
Omschrijving
Het Remote Sensing - Spatial Analysis lab maakt deel uit van de vakgroep Omgeving, en is lid van het onderzoeksplatform Natuurlijk Kapitaal van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent, België. REMOSA is ontstaan uit het voormalige FORSIT-lab en richt zich op onderzoek en onderwijs in het domein van teledetectie en geospatiale analyse. Door de integratie van methoden en technieken uit beide disciplines, beoogt REMOSA systemisch inzicht te krijgen in complexe ruimtelijke fenomenen en hun impact op omgeving en maatschappij. REMOSA ontwerpt generieke beeldanalysetechnieken en geïntegreerde workflows om complexe geospatiale gegevens (remote sensing data) om te zetten in beleidsrelevante informatie. Door concepten van visuele perceptie binnen te loodsen in de beeldanalyse, streeft REMOSA naar geo-intelligentie. Hierbij is de multi-schaal/multi-sensor/multi-platform benadering van groot belang. REMOSA verwerkt beelden geregistreerd door een breed gamma aan sensoren (multi-spectraal, hyperspectraal, thermaal, RADAR, LiDAR) en vanop verschillende platformen (montage platformen, UAV, lucht- en ruimteplatformen). Vanuit deze benadering verricht REMOSA vraaggestuurd onderzoek binnen een breed gamma aan maatschappelijk relevante toepassingen m.b.t. landschaps- en stadsanalyse, milieu-integriteit, gezondheid van mens en dier, voedselzekerheid, risicobeperking bij rampen, en klimaatadaptatie – allemaal met het oog op een duurzame toekomst.