Onderzoekseenheid

Ref4U referentielaboratorium

Acroniem
Ref4U
Duurtijd
19-04-2019 → Lopend
Groepsleider
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Diagnostics not elsewhere classified
    • Endocrinology and metabolic diseases not elsewhere classified
    • Medical biochemistry and metabolism not elsewhere classified
    • Endocrinology
Omschrijving
"Ref4U blijft de activiteiten van het voormalige laboratorium vooranalytische chemie, onder leiding van Professor Emeritus Linda Thienpont(publicaties).Al deze activiteiten steunen de ontwikkeling en implementatie van deinfrastructuur van een meting voor SI-traceerbaar ""meetobjecten"" inlaboratoriumgeneeskunde (nl/ISO 17511).Ref4U, heeft als referentielaboratorium, expertise in het uitvoeren vanSI-traceerbaar referentie-meetmethoden, opgenomen in de database van de""gezamenlijke Commissie voor traceerbaarheid in laboratoriumgeneeskunde (JCTLM)"". Het biedt diensten aan de In Vitro diagnostischeindustrie, metrologische instituten, organisatoren van externekwaliteitsbeoordeling en andere belanghebbende partijen. Een overzichtvan deze diensten, met inbegrip van de bijbehorende verwijzingmeetmethoden, wordt gegeven in de JCTLM database.Voor deze meting diensten die ref4u is geaccrediteerd door BELAC (ISO17025 en ISO 15195), zie ook het certificaat met de bijbehorendetoepassingsgebied. Voor meer informatie contact op met Katleen VanUytfanghe, die verantwoordelijk is voor de quality management enoperationeel manager van Ref4U.Aanvullend onderzoeksactiviteiten zijn gericht op de ontwikkeling,validering en nauwkeurigheid gebaseerde (SI-traceerbaar)referentiemeting procedures toe te passen voor substraten, metabolieten, total engratis steroïde en schildklierhormonen, 25-hydroxyvitamin D, peptiden enproteïnen in het serum. Alle referentie meting procedures zijn gebaseerdop isotoop verdunning-Spectrometrie van de massa, in combinatie metuitgebreide monsterbereidingsprocedures. Verdere interesses van Ref4Uzijn statistische en grafische technieken voor de interpretatie van devalidatie van de methode en de methode vergelijking.Huidige onderzoek richt zich op de activiteiten binnen het frame werkvan het Comité voor de normalisatie van schildklier functie Tests(C-STFT) van de Internationale Federatie voor klinische chemie enlaboratorium geneeskunde (IFCC), waarvoor Ref4U gastheren dewetenschappelijke secretariaat."