Onderzoekseenheid

Centre for Anthropological Research on Affect and Materiality

Acroniem
CARAM
Duurtijd
25-04-2019 → Lopend
Groepsleider
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Anthropology of religion
Omschrijving
CARAM - wat 'vrijgevigheid' (karam) betekent in het Arabisch - brengt onderzoekers uit de geestes- en sociale wetenschappen samen die werken op het gebied van materialiteit, affect, het lichaam, religie en/of etniciteit. Opererend vanuit het perspectief van kritische gebiedsstudies en bedreven in antropologische theorie, vertrouwen deze onderzoekers op gehistoriseerd etnografisch veldwerk als een van hun methoden. Om de klassieke scheidslijnen (natuur en cultuur, lichaam en geest, materie en idee, technologie en cultuur, politiek en religie) te doorbreken, kiest CARAM voor het complementaire paar materialiteit en affect als onderzoeksthema. De thematiek is inclusief gedefinieerd. Materialiteit, ter vervanging van het verouderde 'materiële cultuur', richt zich op de relatie tussen objecten en gebruikers, in het licht van sociale en culturele dynamiek. Om rekening te houden met agency en creativiteit in die dynamiek, is affect naar voren gekomen als een interdisciplinair concept. Affect en subjectiviteit worden niet alleen gearticuleerd in kunst, religie en ritueel, maar vormen ook de spil in antropologische studies van culturele identiteit en etniciteit. CARAM sluit zich aan bij de postkoloniale en postimperialistische wending in kritische gebiedsstudies, materiële cultuurstudies en de antropologie van praktijken op het raakvlak van materialiteit en affect. Deze praktijken omvatten onder andere ritueel, belichaming, geneeskunde, zintuiglijke/zintuiglijke voorstellingen, (digitale) technologie en macht. CARAM is verbonden met EGYCLASS, een internationaal onderzoeksnetwerk dat een uitgebreide analyse wil maken van sociale klassen in Egypte.